Centrum Innowacji i Wdrożeń Bio-Inwest Sp. z o.o.


oferuje usługi w zakresie :

  • pozyskiwania biokomponentów do produkcji biogazu
  • pośrednictwa w zakresie utylizacji odpadów z przemysłu tłuszczowego, mleczarskiego, browarnianego
  • specjalistycznych badań laboratoryjnych w zakresie produkcji biogazu
  • specjalistycznych badań w zakresie oczyszczania wody technologicznej